AKTUALITY v souvislosti s koronavirem COVID-19,sledujte!

 

Zákaz volného pohybu se nevztahuje na návštěvu lékaře, tzn.cest do zdravotnických zařízení, pod které spadáme.

Prosíme, NOSTE ROUŠKY !

Zatím ordinujeme beze změn, případné změny budeme konkrétním klientům ( co už mají konkrétní termíny domluvené) ohlašovat neprodleně smskou. Zároveň přivítáme stejný postup od svých klientů samoplátců i klientů pojišťoven. 

Nechoďte na terapie a oznamte nám to neprodleně smskou, pokud máte teplotu, kašel, necítíte se dobře !(neprodleně to oznamte telefonicky svému praktickému lékaři). Nechoďte k nám do ordinace, pokud máte někoho doma v karanténě, nebo jste sami v nařízené či doporučené karanténě, nebo jste navštívili v poslední době oblasti s výskytem koronaviru ( Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Francie.).

Sledujte naše stránky, budou průběžně aktualizované. Zároveň sledujte stránky www.mzcr.cz

Zatím také pořád přijímáme pacienty do pořadovníku na terapie (z veřejného pojištění na poukazy od lékaře), čekací doba je pro tyto klienty závislá od konkrétního předpisu lékaře. Elektroterapii lze nastoupit ihned, jiné druhy terapií podléhají aktuální čekací době, kterou v této době již nelze odhadnout.

Kontakt

MDfyzio Bc. Monika Dragounová, DiS.
Blahoslavova 2901
Louny
44001
Monika Dragounová
+420 736 764 776

Jana Bařtipánová
+420 775 602 066

Šárka Smíšková
+420 602 137 843
mdfyzio@seznam.cz